Den Haag, juni 2024

Het leven zit vol tegenstrijdigheden en alles gebeurt tegelijkertijd. Leven, dood en alles daartussen. Kunst is een manier om daarmee om te gaan en te navieren tussen momenten van geluk en verdriet.

Het gevoelsleven - van mezelf, iets of iemand anders - staat centraal in wat ik tot uiting breng in taal en beeld. Ik maak notities van wat indruk om me maakt in dagelijkse interacties: iets wat toevallig poëtisch is, weggemoffeld verdriet - iets anders dat je eigenlijk niet ziet. Filosofische relevantie of humoristische relativering. Is er dan ook troost, misschien?
De interacties kunnen toevalligheden zijn op staat of in de winkel, maar kunnen ook reacties van internetgebruikers zijn, op elkaar of in monoloog over een bepaald onderwerp. Ik vraag me dan af wat die persoon beweegt en hoe degene tot dit punt gekomen is, om te zijn wie degene is.

Er zijn mooie en lelijke dingen te vinden in interacties. Iedereen wilt gezien worden al is het maar door één persoon. Vaak genoeg vind ik ook conflict. Alsof we door de overdaad aan productiviteit, alertheid en informatie de objectieve context verliezen. Ik zoek naar sympathie voor een tegenpool - als zoiets bestaat. Kunnen wij hetzelfde voelen?

Niets is zo persoonlijk als verdriet, maar niets is zo herkenbaar.

Uit de gedachte dat alles iedereen kan overkomen, put ik zowel troost als angst. Angst dat ons dus van alles kan overkomen, maar de hoop dat het mensen op gelijke voet zet.
Aanvankelijk dacht ik dat empathie de wereld kon redden, een aanname die ik overboord gooide toen ik besefte dat empathie soms juist het perspectief van de ander verblindt. Maar als empathie de wereld niet kan redden, kan kunst dat dan wel? Of is kunst enkel een uiting van verzet en verwerking? Genoeg om over na te denken. In mijn teken- en schilderwerk kan ik lucht geven aan al die gedachten en gevoelens.

Uit het samenvoegen van notities ontstaat proza en poëzie. In combinatie met fotografie, teken-  en schilderwerk en grafische vormgeving vormt zich een gedachtenwereld die ik verwerk tot publicaties: brieven aan lezers, voordrachten aan publiek, audiovisueel werk online en boeken.

Als ik tot nieuwe inzichten omtrent het mens-zijn ben gekomen is het meestal tijd voor nieuw werk.

Mijn kunstenaarsboek Het is jij of ik (uitgegeven door Unformed Informed, 2020) is als fundering voor mijn werk gaan gelden. In het boek verschijnen een ik-persoon en een jij-persoon in verschillende situaties (die soms ook nog door elkaar lopen). Ze vinden elkaar, maar raken elkaar ook voortdurend kwijt door gebrek aan context. Het boek is zowel een tekstueel en visueel experiment om de afstand tussen jou en mij invoelbaar te maken.

In het boek zijn verschillende indexen te vinden. Woordenlijsten met belangrijke termen en diagrammen die aangeven hoe vaak jij in het boek voor komt. “Het archief” speelt een belangrijke rol binnen mijn kunstpraktijk. Zwel in werkwijze als in uiting.
Het archief aan notities waar vanuit ik schrijf, maar ook de schilderijen die bestaan in meerdere delen. Van De - per ongeluk doorgereden - Duif bestaan bijvoorbeeld meerdere portretten in verschillende uitvoeringen. Het werk En soms denk ik aan nik bestaat eveneens uit meerdere delen en is verwant aan de serie Wat gier stond doet er nu niet meer toe. Ze komen samen in De brief aan wat niet af kwam, die overigens nog niet af is…

Sinds 2022 is mijn schilder- en tekenwerk te zien en te koop in de Haagse kroeg ’t Gulle Gasthuys. Hier is mijn werk de stille getuige van alles wat zich aan interacties voltrekt. Een koper neemt het werk direct mee, waardoor ik soms niet weet waar het terecht komt. Daar bestaat een gemengd gevoel over; tevreden dat het mee naar huis mocht, maar tegelijkertijd jammer dat ik het werk nooit meer zal zien.
Het idee dat mijn werk een plek inneemt bij iemand in de woonkamer en onderdeel wordt van een ander leven, is best bijzonder. Er gaat een bepaalde persoonlijke aandacht, bedachtzaamheid en exclusiviteit van uit, waarden die ik binnen mijn kunstpraktijk ben gaan koesteren en op toe wil spelen.

Sinds de lancering van Het is jij of ik verzamel ik adressen van lezers om ze nadien een brief te sturen, met de fysieke post. De brief komt dan als verassing en neemt de lezer mee langs al mijn mijmeringen en verworven (nieuwe) inzichten.

“Ik heb 20 minuten met mijn jas aan en tas om op de bank je brief gelezen.”

In de verschillende publicaties verwerk ik verwijzingen; in beeld, taal of vormgeving. De Onverwachte Brief sluit bijvoorbeeld precies aan op de omslag van Het is jij of ik. Alles bestaat in context van het archief, en is een product van oorzaak, gevolg.. en wordt vervolgd.

Ik studeerde visualisatie aan het Grafisch Lyceum Rotterdam en Autonome Beeldende Kunst aan de Willem de Kooning Academie. Tijdens mijns studie richtte ik het platform A Happy Family op dat verschillende disciplines van Haagse jonge kunstenaars met elkaar verbond in talloze projecten, exposities en evenementen. Daarnaast werkte ik West Den Haag, Galerie Maurtis van der Laar en Metropolis M. In 2018 besloot ik mij enkel te richten mijn eigen kunstpraktijk en werkte in samenwerking met uitgever Rianne Zijderveld aanHet is jij of ik. De lancering voltrok zich te midden van de laatste lockdown van 2020. In 2021 volgde de boekbespreking bij Huis Voor Makers. Met wie ik samen de Makersregeling van Gemeente Den Haag ontving in 2022. Sinds 2024 werk ik vanuit mijn eigen atelier waar ik schrijf en schilder en werk in opdracht. Zoals het prentenboek “Stories of a Lifetime” voor satellietbedrijf SES; New Skies Sattelites.

Naast mijn kunstpraktijk geef ik kunstlessen aan verschillende doelgroepen en in het bijzonder wekelijks aan mensen met dementie, in opdracht van KOO (Kunst Organisatie Onderwijs). Deze mensen kunnen begeleiden in dit deel van hun leven is voor zowel hen als voor mij zeer betekenisvol.

Foto: Mike Eelkema

Foto: Liza Wolters

Back to Top