Augustus 2018 
Werk in de openbare ruimte + veldwerk. Fort 1881, Hoek van Holland
We vertrokken met de boot naar Engeland, om daar 24 uur door te brengen en weer te vertrekken. 
We legden de overkant vast in beeld en geluid. Op zoek naar iets nog-onzichtbaar. De bootreis duurde één keer een hele nacht en één keer een hele dag. We stelden onze documentatie tentoon op het Fort 1881, Hoek van Holland, na afloop van de reis.  
Voorafgaand aan de reis deed ik een korte, redelijk oppervlakkige, research over het begrip ‘op vakantie gaan’. Op de boot hingen verschillende posters met de tekst: ‘Everybody deserves a break’. Lang niet iedereen zag eruit alsof ze op vakantie waren. Zeker de vrachtwagenchauffeurs niet. Ik las op verschillende blogs omtrent op-vakantie-gaan over het gevaar van reizen; dat je erachter kan komen je misschien wel ergens anders wilt wonen dan waar je nu woont. Om dat te voorkomen zwaaiden vlaggen, met daarop afbeeldingen van dingen die ik zo-fijn-vind-aan-thuis, gedurende  onze reis (en de aansluitende maand) naar de overkant vanaf het fort 1881.
De reis maakte ik samen met: Charlotte de Goey, Christian van der Kooy en Onno Dirker 
August 2018
Art in Public Space + Field trip, Fort 1881, Hoek van Holland
We left by boat to England, to spend 24 hours there and to leave again.
We captured the other side in image and sound. Looking for something yet-invisible. The boat trip lasted once a whole night and once a whole day. We exhibited our documentation at Fort 1881, Hoek van Holland, after the trip.

Before the trip, I did a short, fairly superficial, research about the concept of 'going on vacation'. There were several posters on the boat with the text: 'Everybody deserves a break'. Not everyone looked like they were on vacation. Certainly not the truck drivers. I read on several vacationing blogs about the danger of travel; that you can find out you might want to live somewhere else than where you live now. To prevent that, flags, depicting things I like so much at home, waved during our journey (and the following month)  across from the 1881 fort.

I made the trip together with: Charlotte de Goey, Christian van der Kooy and Onno Dirker
Back to Top