Fragment: 'Het is jij of ik'  2021
INDEX:
And Related Matter: 'Nothing 6.03' - €50
Als kunstenaar voel ik me niet gebonden aan materiaal of medium, ik kies waar het project, het idee of de opdracht om vraagt. Afgelopen jaren ontwikkelde ik samen met uitgeverij Unformed Informed het boek 'Het is jij of ik' - over het onherleidbare aspect van de ander. Ik werk als grafisch ontwerper en illustrator in opdracht. Ik maakte verschillende muurschilderingen in de omgeving van Den Haag, een serie objecten genaamd 'Nothings' en een aantal video's genaamd SKEM in samenwerking met Mye_taai, voor Alice Ellis. Zoals in het boek ben ik in mijn dagelijks bestaan, tevens kunstenaarschap, op zoek naar perspectief. Ik zoek verbinding en samenwerking.

As an artist I don't feel tied to material or medium, I choose what the project, idea or commissioned work asks for. In recent years I developed the book 'Het is jij of ik' (It is you or me) - together with publisher Unformed Informed - about the irreducible aspect of the other. I work as a graphic designer and illustrator on commission. I made several murals in the area of The Hague, a series of objects called 'Nothings' and a number of videos called SKEM in collaboration with Mye_taai, for Alice Ellis. As in the book, I am looking for perspective in my daily life and artistic practice. I look for connection and collaboration.
Submit
Thank you!
Fragment: 'Het is jij of ik' 2020
Illustration + band logo  'Amaguk'  (2018)
Illustration + stop-motion animation  'Alice Ellis' (2019)
Fragment: And Related Matter 'Second place best friend' Rotterdam, 2017