Kunstenaarspublicatie: 'Het is jij of ik'
Over het onherleidbare aspect van de ander

Uitgeven door Unformed Informed, Rotterdam 2020 
Beeld, tekst en vormgeving: Marilou Klapwijk
Redactie: Rianne Zijderveld 
Het boek kwam tot stand dankzij 108 donateurs, Prins Bernhard Cultuurfonds en Gemeente Den Haag
Vervolgwerk gestart 2022 middels de Makersregeling van Gemeente Den Haag 

Oplage: 500
Afmeting: 17 x 24,5 cm 
Totaal aantal bladzijde: 200 (inclusief omslag)
ISBN: 9789082993295
Prijs: €40

Verkoop: via Unformed Informed, Bol.com 
Of: Boekie Woekie, Amsterdam (NL)
Printroom, Rotterdam (NL)
Page Not Found, The Hague (NL)
Stroom, The Hague (NL)
Parimar, The Hague (NL)
Kado om de hoek, The Hague (NL)


Van de redactie:
Het boek 'Het is jij of ik' van (beeldend) kunstenaar Marilou Klapwijk is een zoektocht naar het onherleidbare van de ander. Een verwondering over de verscheidenheid aan perspectieven. Met een archief van beelden en teksten uit het (digitale) leven laat ze ons dat waardevolle grijs zien.

Dit alles komt samen in een boek waarin 200 pagina's gevuld zijn met poëzie en fotografie, gevonden en/of verzameld in haar omgeving, of geschreven naar aanleiding daarvan. Daarbinnen vindt een monoloog plaats, een monoloog over de dialoog die dagelijks gevoerd wordt. Online en offline. Tussen kennissen of aan een anoniem publiek. Met een scherpzinnige blik op menselijke uitdrukkingen toont Marilou ons haar liefde voor de relativistische onderbrekingen in het alledaagse die ons door verschillende perspectieven leiden en ons zicht op de ander en op onszelf openen.


Proloog (uit het boek):
Dit boek gaat over jou en mij. Over ons (dus). 
Maar in dit boek zijn wij niet precies jij o ik. 
Wij hadden iedereen kunnen zijn. 

Wij zijn. Ongeacht onze: relatie, geschiedenis, afkomst, beroep, uiterlijk, rijkdom, welzijn, gezondheid, opvoeding, geluk, leeftijd, geaardheid, geslacht, talent, persoonlijkheid of erfenis. 

Maar wat blijft er dan nog van ons over? 

Zijn het onze intenties, ons dagelijks (on)gesproken dialoog, ons conflict, ons vertwijfeld monoloog? Of slechts de leurende bevestiging van je identiteit door de blik van de ander? 

Je mag kiezen wie je bent. 
(Zoals altijd of zoals altijd zou moeten zijn.) 

Dit zijn wij, zonder benoemd te worden, maar wel te bestaan. 
Dit zijn wij in gegoten maar abstracte vorm. We bestaan in flarden, fragmenten, momenten,... enzovoorts. Opgeslagen in een archief van notities, geschreven, getypt, gesproken of herinnerd. Ik mijmer over het onherleidbare aspect van nou. Werende dat ik nooit zal weten, wat jij denkt. 

Het is jij of ik

Dit boek draagt mijn verwondering over de verscheidenheid aan perspectieven. Onderhevig aan interpretatie zien wij elkaar. Voor de ander zijn wij altijd de ander. Hoeveel van mezelf moet ik weglaten om iets objectief te kunnen bekijken? 

We spelen af in een herinnering of voorlopige ontmoeting. 
Lijfijk of niet. Soms zichtbaar, soms dood. 

Dit boek gaat over wat je me te zeggen had.
En ik jou. 

terug naar boven